Hoppa till innehåll

Skriva äktenskapsförord på egen hand

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är en juridisk handling som upprättas mellan två personer som ingått eller avser att ingå äktenskap. I äktenskapsförordet bestäms vad som ska gälla vid skilsmässa.

Varför behövs ett juridiskt dokument upprättas?

Visst kan det uppfattas som både krångligt och dyrt att upprätta en juridisk handling i form av ett gåvobrev bara för att man ska ge bort något till sin partner, sitt barn eller annan närstående, och man kan tycka att det borde räcka med att man muntligen talar om att man ger en gåva till någon som står en nära, eller?

Ett muntligt löfte kan faktiskt vara bindande om det har kommit till allmänhetens kännedom, vilket kräver närvaro av tillräckligt många personer som bevittnar när löftet avges. Man kan också tycka att det skulle kunna vara tillräckligt med en enklare formulering om gåvan och det som har getts som gåva och som skrivs under. Är det bara tillräckligt tydligt och korrekt formulerat så kan det göras gällande som ett gåvobrev. Även om dessa enklare former för upprättande av gåvobrev kan vara juridiskt gällande så är risken stor att väsentliga aspekter helt missas, vilket kan få allvarliga juridiska konsekvenser i framtiden, vilket är något de allra flesta vill undvika och därför bör man upprätta ett juridiskt korrekt gåvobrev.

Äktenskapsförord vid giftemål

Formkrav för äktenskapsförord

Man kan tycka ett det skulle räcka med att man kommer överens muntligen om vad som ska gälla om man skulle skilja sig, eller? När det kommer till äktenskapsförord så finns det formkrav. Med formkrav menas att det finns särskilda krav som måste vara uppfyllda, annars blir inte äktenskapsförordshandlingen legalt gällande.

Formkrav för äktenskapsförord är att det ska vara skriftligen upprättat, undertecknat av båda makarna och registreras hos Skatteverket.

Vad som sedan överenskommes i äktenskapsförordet är inte ett formkrav, men om villkoren inte är juridiskt korrekt utformade så är risken stor att det man kommit överens om inte kan gälla och kan då komma att behöva prövas i domstol, vilket kan leda till en både långvarig och kostsam process.

Glöm inte att registrera äktenskapsförordet hos Skatteverket

Det är ganska vanligt att man missar att äktenskapsförordshandlingen måste registreras hos berörd skattemyndighet för att det ska gälla. Ett äktenskapsförord som inte har blivit registrerat hos Skattemyndigheten är inte giltigt! Det spelar ingen roll om äktenskapsförordet har undertecknats eller vilka villkor som överenskommits så länge handlingen inte registrerats hos Skatteverket.

den här länken kan du läsa mer om detta.

Få hjälp med att skriva äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord kan antingen upprättas av en jurist eller genom vår smidiga e-tjänst. En jurist bör konsulteras om där är villkor som behöver klargöras gällande giftorättsgods, eller om det finns andra mer specifika villkor, eller om det finns tidigare äktenskapsförord att ta hänsyn till.

Om du behöver komma i kontakt med en jurist som är expert på just äktenskapsförord så ska ni ringa oss på 0760-275 276 eller maila till info@avtalshantering.nu. Upprätta gåvobrevet i vår e-tjänst, klicka här