Äktenskapsförord

Skriva äktenskapsförord - läs detta först

Ett äktenskapsförord är en juridisk handling som upprättas mellan två personer som ingått eller avser att ingå äktenskap. I äktenskapsförordet bestäms vad som ska gälla vid skilsmässa.

Varför ett äktenskapsförord ska upprättas

Ett äktenskapsförord ska upprättas om båda eller någon av makarna / blivande makar vill undanhålla något från en bodelning i händelse av skilsmässa. Om inget paktum skrivs så kommer allt man äger ihop och enskilt att delas lika efter skilsmässan. Visst kan det uppfattas som både krångligt och dyrt att upprätta en juridisk handling i form av ett äktenskapsförord bara för att man är gift eller ska gifta sig, men det kommer också göra själva skilsmässan och bodelningen enklare när man vet vad som gäller och har det på pränt.

Formkrav för äktenskapsförord

Man kan tycka ett det skulle räcka med att man kommer överens muntligen om vad som ska gälla om man skulle skilja sig, eller? När det kommer till äktenskapsförord så finns det formkrav. Med formkrav menas att det finns särskilda krav som måste vara uppfyllda, annars blir inte äktenskapsförordshandlingen legalt gällande. Formkrav för äktenskapsförord är att det ska vara skriftligen upprättat, undertecknat av båda makarna och registreras hos Skatteverket. Vad som sedan överenskommes i äktenskapsförordet är inte ett formkrav, men om villkoren inte är juridiskt korrekt utformade så är risken stor att det man kommit överens om inte kan gälla och kan då komma att behöva prövas i domstol, vilket kan leda till en både långvarig och kostsam process.

Skriva äktenskapsförord online
Trygga er framtid genom äktenskapsförord

Glöm inte att registrera äktenskapförordet hos Skatteverket

Det är ganska vanligt att man missar att äktenskapsförordshandlingen måste registreras hos berörd skattemyndighet för att det ska gälla. Ett äktenskapsförord som inte har blivit registrerat hos Skattemyndigheten är inte giltigt! Det spelar ingen roll om äktenskapsförordet har undertecknats eller vilka villkor som överenskommits så länge handlingen inte registrerats hos Skatteverket. På den här länken kan du läsa mer om detta.

Få hjälp med att skriva äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord kan antingen upprättas av en jurist eller genom vår smidiga e-tjänst. En jurist bör konsulteras om där är villkor som behöver klargöras gällande giftorättsgods, eller om det finns andra mer specifika villkor, eller om det finns tidigare äktenskapsförord att ta hänsyn till.

Om du behöver komma i kontakt med en jurist som är expert på just äktenskapsförord så ska ni ringa oss på 0760-275 276 eller maila till info@avtalshantering.nu. Upprätta gåvobrevet i vår e-tjänst, klicka här