Hoppa till innehåll

Allt du behöver veta om äktenskapsförord – vi guidar dig

Par i äktenskap

Har du bestämt dig för att skriva ett äktenskapsförord, men funderar på om det är möjligt att göra det på egen hand? Inga problem, det är faktiskt inte så komplicerat som man skulle kunna tro. Men kan man skriva äktenskapsförordet själv? Svaret på den frågan är ja!

Har du de juridiska förkunskaperna som krävs så har du säkert inga problem med att formulera en handling som juridisk korrekt utformad. Men hur gör du om du inte besitter juridisk kompetens och inte vill anlita en kostsam advokat eller en jurist? Dom flesta som väljer att upprätta ett äkteskapsförord på egen hand brukar använda en bra guide, och vanligtvis en mall att följa. Därför har vi tagit fram guidelines i 5 enkla steg som du ska läsa igenom innan du kommer igång.

Men först vill vi förklara några intiala viktiga saker att tänka på innan ett äktenskapsförord upprättas.

Vad händer utan ett äktenskapsförord?

Innan ni påbörjar skrivandet så är det viktigt att reda ut om ni behöver upprätta en juridisk handling över vad som ska gälla ifall skilsmässan är ett faktum. Det många inte känner till är att det finns en lag som heter äktenskapsbalken som reglerar äktenskapet och dess verkningar. Äktenskapsbalken som upprättades 1987 säger i stora drag att egendom ska delas lika mellan de som skiljs åt. Så, om ni inte har upprättat ett äktenskapsförord så kommer äktenskapsbalken att gälla. Det innebär att om ert äktenskap upplöses så ska egendom och tillgångar delas lika emellan er.

Vad klassas som egendom och vad är det?

Egendom är en juridisk term som ofta förkommer i sammanhang som har med familjerätt att göra. Vad som menas med termen Egendom beskrivs på Wikipedia och andra referensverk, men förklaringarna är inte alltid så lätta att förstå sig på. Med egendom menas något ägs av dig eller din make eller maka. Egendomen kan ha ärvs, förvärvats eller på annat sätt erhållits, bara att det går att bevisa att vem som är egendomens ägare. Det är inte ovanligt att egendom ägs av flera ägare. I de allra flesta fall där egendomen har flera ägare så handlar det om fastigheter, bostadsrätter eller tomtmark, men även företag kan ha flera ägare. Fordon är något som många tror kan ägas av flera, men så är det inte. Registreringsbevis för fordon kan endast utställas på en ägare.

Fastigheter är exempel på egendom

Fastigheter är vanliga exempel på egendomar.

Exempel på egendom som brukar omfattas av äktenskapsförord är följande:

  • Fastighet

  • Bostadsrätt

  • Värdepapper

  • Företag

  • Värdesaker

  • Fordon

Hur skriver vi ett äktenskapsförord själva?

Oavsett om du är juridisk kunnig eller inte så finns det alternativ för att upprätta ett äktenskapsförord. Det är inte många år tillbaka i tiden där enbart jurister och advokater upprättade den här typen av avtal. Nu finns det guider, mallar och framförallt e-tjänster som kan tillämpas för att upprätta äktenskapsförord själv. Men vad är bäst, enklast och billigast? Svaret på den frågan är vad ni föredrar.

Vissa känner sig mer bekväma med att utgå från en mall, medans andra tycker det är bättre att använda en säker och beprövad e-tjänst som till exempel vår egna avtalshantering.nu. Risken med att jobba med mallar och guider som underlag är att det inte går att veta om ert slutgiltiga dokument som ni själva författat är 100% juridiskt korrekt.

Varför spelar det roll för? Om ett äktenskapsförord inte är jurdiskt korrekt upprättat kan det ogiltigförklaras och då träder äktenskapsbalken in och kommer då att dela all egendom lika mellan dig och din make eller maka. Därför rekommenderar vi att alltid använda en e-tjänst när ni ska upprätta en äktenskaplig handling.

Så här kommer ni igång

Att sätta sig ner med ett blankt papper eller en tomt dokument på datorn är något som de flesta känner igen sig i. Det är inte den lättaste vägen att börja med om du vill skriva ett äktenskapsförd. Men med 5 enkla steg kan du sätta grunden för innehåll och villkor som ska komma att gälla i ett äktenskapsförord. För att komma fram till vad som bör efterfrågas och hur det ska besvaras så har vi satt ihop en guide.

  1. Fatta ett grundläggande beslut

   Ska vi dela på allt vi äger och har, eller finns det sådant som någon av oss vill behålla för sig själv? Om ni vill dela på allt så behöver ni inte upprätta ett äktenskapsförord eftersom det finns lagar (äktenskapsbalken) som reglerar just detta åt er.

  1. Lista era egendomar

   Oavsett om ni tänker dela på allt eller behålla allt var för sig så är det alltid bra att skriva ner alla era respektive egendomar, men också det som ni har förvärvat och / eller äger gemensamt.

  1. Sätt villkoren

   Ni kanske vill att det som ni tog med er in i äktenskapet ska delas emellan er, men att det som ni kan komma att förvära ska vara er respektive enskilda egendom, eller tvärtom. Ja, villkor går att formulera på alla sätt och vis. Därför är det viktigt att ni pratar igenom denna del så att det inte råder några oklarheter över hur egendom ska fördelas vid en eventuell skilsmässa.

  1. Vem ska vara vittnen

   Äktenskapsförordet är en jurdisk handling som ganska ofta får stora konsekvenser för de inblandade. Det är därför vanligt att äktenskapsförord kan tolkas på olika sätt, speciellt i juridiska sammanhang. Därför är det lag på bevittning när det kommer att handla om upprättande av ett juridiskt avtal mellan make och maka.

  1. Registrering hos Skatteverket

   Det spelar ingen roll hur äktenskapsrörordet har upprättas. Alla äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket för att vara bindande. Det räcker inte med att ni endast skriver under och sedan förvarar det i skrivbordslådan eller i kartongen på vinden.

Upprätta äktenskapsförord online

Att vara sin egen jurist och göra sina egna avtal och juridiska dokument hör till vanligheterna numera. Det finns numera många aktörer som tillhandahåller olika e-tjänster för upprättande av dokument och avtal. Dom flesta aktörerna som erbjuder dessa tjänster är seriösa men det kan skilja sig i pris, och framförallt hur pass juridiskt säkrat resultatet faktiskt är. Har man ingen som helt juridikkompetens så kan det vara svårt att avgöra vad som är bra och dåligt.

Om ni redan nu känner att ni vill skriva äktenskapsförord så kan ni gå direkt till vår e-tjänst här.

Kontrollera att avtalen har granskats av en jurist

Hos avtalshantering.nu är samtliga avtal som du kan skriva online 100% juridiskt säkrade av riktiga jurister, så du kan vara lugn och använda vår tjänst med högsta tillit. När det gäller äktenskapliga dokument så är deta extra viktigt. Vi har därför låtit erfarna advokater ta fram alla möjliga formuleringar som kan komma att uppstå när du skapar ett äktenskapsförord på avtalshantering.nu.

När uppdaterades avtalen senast?

Allla e-tjänster brukar vara tydliga med att ge garantier för att avtalen som man tillhandahåller är genomgågna och säkrade av jurister eller advokater, men det framkommer sällan när det gjordes. Lagar och förordningar förändras och uppdateras ibland med jämna mellanrum, men då och då plötsligt. Därför ska du alltid kolla upp detta så att den e-tjänst som du tänker använda är uppdaterad. Hos oss kan du alltid var säker på att vi tillhandahåller en hundraprocentig säker onlinetjänst. Vi har till och med tagit fram ett säkerhetsbevis för detta i form av ett emblem.

Juridisk säkrad e-tjänst

Vårat emblem för att påvisa att vi alltid sätter ett juridiskt säkrande allra högst upp.

Så här fungerar e-tjänsten

Att använda vår etjänst är inte alls så svårt som man kan tro. Varje avtal består av ett formulär som ska fyllas i och när det är klart sker betalning och därefter skickas avtalet ut till den epostadress som du angivit – enkelt, eller hur! Det svåraste blir att ta fram uppgifter eller information som efterfrågas.

Ändra i efterhand ingår

Ibland kan det också vara svårt att förstå frågan, eller att får fram rätt underlag. Därför går det alltid bra att göra ändringar i efterhand, vilket är något som konstigt nog få aktörer erbjuder. Detta är något som självklart ingår i vårt erbjudande.

Om det fortfarande är oklart

I den här artikeln har vi beskrivit det mesta om vad ett äktenskapsförord är och hur det kan upprättas. Har du ytterligare frågor så är du välkommen att kontakta oss.

Äktenskapsbalken

Reglerna för äktenskap styrs av en lag som heter Äktenskapsbalken (1987:230) vilken du kan läsa mer om här.