Hoppa till innehåll

Om oss

Avtalshantering.nu är en digital onlinetjänst för att upprätta avtal på egen hand, utan krav på juridiska eller tekniska förkunskaper. e-tjänsten omfattar i huvudsak avtal för privatpersoner, men har också många företagskunder som upprättar sina egna avtal genom en skräddarsydd version av e-tjänsten. Beadvised hjälper också privatpersoner och företag med rena affärs- och företagsjuridiska ärenden.

Beadvised logotyp

Över 10 års erfarenhet

Bakom e-tjänsten avtalshantering.nu står Be Advised Sweden AB som startade för mer än 10 år sedan som en mindre konsultverksamhet. I mindre verksamheter ställs ofta krav på mer effektivitet och smartra lösningar vilket också var fallet för oss på Beadvised, men sådana lösningar och tjänster var svåra att hitta och än mer svårare att anpassa just för Beadvised verksamhet.

Idag är Beadvised en effektiv organisation, verksamma i det digitala kontoret och med ett nätverk av konsulter, utvecklare, supportpersonal och jurister.

Digital avtalstjänst

Istället för att söka efter lösningar som andra leverantörer levererar så skapade Beadvised en egen lösning 2015 i form av en e-tjänst för att på egen hand kunna utforma avtal utan juridiska förkunskaper. Vi har sedan dess kontinuerligt vidareutvecklat tjänsten så att den har blivit den snabbaste och billigaste e-tjänsten för avtalshantering online.

Andra tjänster och lösningar

Istället för att söka efter lösningar och tjänster så började Beadvised att skapa sina egna. En sådan lösning är vår digitalserade avtalshantering som togs fram redan 2015, och som är grunden till en smidig och lättanvänd e-tjänster som finns här på avtalshantering.nu.