Hoppa till innehåll

Köpvillkor

Detta gäller för e-tjänsten avtalshantering.nu

Om Avtalshantering.nu

Företaget har sitt säte i Älvsjö. Företagets postadress är Box 151, 125 24 Älvsjö. Önskar du att komma i kontakt med Avtalshantering.nu, skicka ett mail till info@avtalshantering.nu med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

Köp/Beställning

På Avtalshantering.nu kan du köpa juridiska dokument och prenumerationer på dokumenthanteringstjänst. Efter genomfört köp skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkt, tjänst, pris, fakturerings- och leveransadress. Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till info@avtalshantering.nu.

Leverans

Leverans av din order sker direkt efter godkänd betalning till angiven e-postadress, eller på annat sätt angivet av Avtalshantering.nu. Juridiska dokument levereras i pdf-format, om inget annat angivits eller överenskommits. Tillgång till prenumerationstjänst sker omgående efter godkänd betalning.

Priser

Alla priser i butiken anges i SEK och alla priser är inklusive 25% moms. Vi reserverar oss för prisändringar samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

Ångerrätt

Det finns ingen möjlighet till ångerrätt efter genomfört köp av enskilda avtal/dokument på Avtalshantering.nu då det vid varje köp skapas ett personligt präglat dokument baserat på val som kunden gör och innehåll som kunden själv tillför. (se 2:5 Distansavtalslagen). För att kunna genomföra ett köp behöver köpvillkor och integritetspolicy accepteras av köparen. Är detta gjort så har prenumerationstjänsten börjat fullgöras och ångerrätt utgår därmed enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Reklamation och klagomål

Avtalshantering.nu kontrollerar alltid alla köp. Skulle det kunden köpt inte motsvara det som beställningen avser eller om kunden anser att det finns felaktigheter i det som köpts så åtar sig Avtalshantering.nu att kostnadsfritt åtgärda felet, i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Kunden måste reklamera sitt köp till Avtalshantering.nu inom 14 dagar från köptillfället räknat. Eventuella fel och defekt ska alltid reklameras till info@avtalshantering.nu där namn, adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet ska anges. Om Avtalshantering.nu inte lyckas åtgärda felet eller leverera något liknande, återbetalas kunden för den defekta beställningen i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Avtalshantering.nu förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att beställningen inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följs  riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

Ansvarsbegränsning

Avtalshantering.nu är att betrakta som ett kompletterande stöd för att på egen hand ta fram avtal och dokument av juridisk karaktär. Genom att olika val görs och att eget innehåll tillförs så kan detta skapa förhållanden och konsekvenser som avtalshantering.nu inte kan ta ansvar över. Därför gäller det för kunden att väldigt noga följa instruktioner och anvisningar, fylla i korrekt innehåll och att slutligen granska allt som valts och fyllts i. Avtalshantering.nu accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör. Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll. Avtalshantering.nu eller information som förmedlas i densamma, såvida inte sådan skada eller förlust har orsakats genom uppsåtligt handlande eller grov vårdslöshet av avtalshantering.nu. Avtalshantering.nu tar heller inget ansvar för innehåll på webbplatser eller annan digital plattform som länkar till avtalshantering.nu avtalshantering.nu. Avtalshantering.nu ansvarar inte heller för kundens eventuella förlust av data. Avtalshantering.nu’s ansvar ska under alla omständigheter vara begränsat till ett belopp motsvarande det pris som kunden har erlagt för köp av avtal/dokument. Om anspråk riktas mot Avtalshantering.nu på grund av kundens nyttjande av juridiska dokument som kunden köpt, åtar sig kunden att, för det fall Avtalshantering.nu inte är ansvarigt enligt stycket ovan, hålla Avtalshantering.nu skadeslöst för all skada som Avtalshantering.nu åsamkas med anledning av sådant anspråk (inklusive men inte begränsat till kostnader med anledning av förlikning eller dom).

Produktinformation

Avtalshantering.nu reserverar sig för eventuella tryckfel och felskrivningar på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter och tjänster. Avtalshantering.nu garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Avtalshantering.nu försöker alltid på bästa sätt att exponera produkter och tjänster så korrekt som möjligt.

Information om Cookies

Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen kunden besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post- och Telestyrelsens hemsida.

Personuppgifter

Genom att handla hos avtalshantering.nu accepterar kunden den dataskyddspolicy som Avtalshantering.nu har samt behandling av kundens personuppgifter. Avtalshantering.nu värnar om kundens personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla kundens beställning. Avtalshantering.nu säljer eller ger aldrig vidare kunduppgifter till tredjepart utan rättslig grund. Avtalshantering.nu är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som kunden lämnar ut. Kundens personuppgifter behandlas av Avtalshantering.nu för att kunna hantera kundens beställning samt i de tillfällen då kunden har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden – för att kunna anpassa marknadsföringen åt kundens individuella behov. Nedan information är en summering av hur Avtalshantering.nu i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar kundens uppgifter. En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. För att kunna hantera kundens beställning samt svara på frågor relaterat till kundorder (kundtjänst) lagrar vi kundens förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik. Kundens uppgifter lagras så länge Avtalshantering.nu har en rättslig grund att behandla kundens uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan kunden och Avtalshantering.nu, eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen. I samband med ett köp behandlas kundens personuppgifter för att fullfölja avtalet med kunden. Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från kunden. Vid genomförande av köp, delas information med Avtalshantering.nu’s betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri. De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: Stripe (kortbetalning med VISA/Mastercard). Kunder som valt att prenumerera på nyhetsbrev från avtalshantering.nu delas förnamn, efternamn och e-postadress med tjänst/leverantör av nyhetsbrev som Avtalshantering.nu använder sig av. Detta för att kunna hålla kunden uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte. Kunden har rätt att få utdrag av all information som finns hos Avtalshantering.nu. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format. Kunden har rätt att be Avtalshantering.nu att uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig. Kunden kan när som helst be att få sina kunduppgifter raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen). Avtalshantering.nu är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs. Avtalshantering.nu använder industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.

Ändringar till de Köpvillkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på avtalshantering.nu. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

Tvist och lagval

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr. Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan. Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa köpvillkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.