Hoppa till innehåll

Skriva samboavtal enkelt och smidigt online

Par skriver samboavtal i e-tjänst

Att skriva samboavtal kan kännas överväldigande, särskilt om man inte har någon juridisk erfarenhet. Men tack vare vår e-tjänst för avtalshantering behöver man inte längre anlita en advokat för att upprätta ett giltigt avtal. Istället kan man använda sig av en onlinetjänst för att skapa ett samboavtal på egen hand. Här är allt du behöver veta för att komma igång!

Vad är ett samboavtal?

Ett samboavtal är ett avtal mellan två personer som bor tillsammans utan att vara gifta. Avtalet kan reglera allt från ekonomi och boende till eventuella barn och arv. Genom att upprätta ett samboavtal kan man minska risken för konflikter och missförstånd i framtiden.

Varför kan det vara viktigt att skriva samboavtal?

Om man inte har ett samboavtal och en av samborna avlider eller om förhållandet upplöses, kan det leda till en komplicerad rättsprocess där båda parter kan drabbas av ekonomisk förlust. Genom att skriva samboavtal kan man skydda både sig själv och sin partner.

Vad kan inkluderas i ett samboavtal?

Ett samboavtal kan reglera allt från gemensamma kostnader och bodelning till vårdnad av eventuella barn och arv. Det kan också innehålla specifika önskemål kring till exempel rökning eller husdjur. Det är viktigt att tänka igenom alla frågor som kan vara relevanta för ens relation och inkludera dem i avtalet. Det är viktigt att tänka igenom alla relevanta frågor som kan tänkas uppstå i framtiden och inkludera dem i avtalet. Här är några vanliga saker som man kan överväga att inkludera i sitt samboavtal:

 • Gemensamma kostnader

  Kostnaderna för boende, mat och andra gemensamma utgifter kan vara en källa till konflikt om man inte är överens om hur de ska delas upp. Genom att inkludera hur kostnaderna ska fördelas i avtalet kan man undvika framtida problem.
 • Boende

  Om man bor i en bostad som antingen ägs eller hyrs av en av parterna kan det vara viktigt att reglera vad som ska hända med bostaden om förhållandet avslutas. Detta kan inkludera vem som ska ha rätt att bo kvar, hur eventuell försäljning ska ske eller hur hyran ska delas upp.
 • Egendom

  Det kan finnas viss egendom som ägs gemensamt av båda parterna, till exempel möbler, bilar eller andra tillgångar. Genom att inkludera hur egendomen ska fördelas vid en eventuell bodelning kan man undvika framtida konflikter.
 • Arv

  Om en av parterna skulle avlida är det viktigt att ha reglerat hur arvet ska fördelas. Detta kan inkludera hur gemensamma tillgångar ska fördelas, hur eventuell skuld ska hanteras eller vem som ska få ärva vissa saker.
 • Vårdnad

  Om man har gemensamma barn kan det vara viktigt att reglera hur vårdnaden och underhållsbidragen ska fördelas vid en eventuell separation.
 • Andra punkter

  Beroende på ens specifika situation kan det finnas andra punkter som man vill inkludera i sitt samboavtal, till exempel försäkringar eller hur eventuella framtida inköp ska delas upp.

Genom att använda vår digitala avtalstjänst kan man skapa ett omfattande och anpassat samboavtal på ett enkelt och prisvärt sätt. Det är viktigt att tänka igenom alla relevanta frågor och inkludera dem i avtalet för att undvika framtida konflikter och problem.

Ett lyckligt par i samboförhållande

Kan man skriva samboavtal själv?

Ja, det är möjligt att skriva samboavtal själv utan juridisk hjälp. Men det är viktigt att ha kunskap om vad som krävs för att avtalet ska vara giltigt och juridiskt bindande. Om man är osäker på vad som bör ingå i avtalet eller hur man formulerar det på bästa sätt, kan det vara värdefullt att använda sig av en onlinetjänst eller konsultera en advokat.

Fördelarna med att använda avtalshantering.nu för att skriva samboavtal

Genom att använda vår e-tjänst för att skriva ett samboavtal kan man spara både tid och pengar. Man behöver inte längre anlita en advokat eller skriva avtalet från grunden själv. Istället kan man använda sig av en enkel och lättanvänd onlineplattform som guidar en genom hela processen. Vi erbjuder en smidig och effektiv tjänst som gör det möjligt för alla att skriva ett juridiskt bindande samboavtal på egen hand, utan några förkunskaper.

En av fördelarna med att använda vår onlinetjänst för upprätta juridiska dokument är att plattformen är mycket enkel att använda. Allt man behöver göra är att skapa ett konto, svara på några enkla frågor och sedan genereras avtalet automatiskt. Det finns ingen anledning att lära sig juridiskt språk eller att söka igenom lagböcker på egen hand – vår e-tjänst gör allt det åt en.

En annan fördel med avtalshantering.nu är att det är mycket prisvärt. Vi har de bästa priserna och gör regelbunda priskollar för att garantera både låga och lägsta priser. Att anlita en advokat för att skriva ett samboavtal kan vara mycket dyrt och inte alla har råd med det. Men genom att använda vår digitala avtalstjänst kan man skapa ett avtal till en bråkdel av priset. Det är en kostnadseffektiv lösning för alla som vill ha ett samboavtal utan att betala för mycket.

Dessutom kan man använda e-tjänsten oavsett var man bor!

Vad ska man skriva i ett samboavtal?

När man skriver ett samboavtal finns det några saker som man bör tänka på för att avtalet ska vara så omfattande som möjligt. Här är några punkter som man bör överväga att inkludera i avtalet:

 1. Gemensamma kostnader: Hur ska man dela på kostnaderna för boendet, maten och andra gemensamma utgifter?
 2. Boende: Vem äger eller hyr bostaden och vad händer med boendet om förhållandet avslutas?
 3. Egendom: Vilken egendom ägs gemensamt och hur ska den fördelas vid en eventuell bodelning?
 4. Arv: Hur ska arvet fördelas vid en eventuell dödsfall?
 5. Vårdnad: Om man har gemensamma barn, hur ska vårdnaden och underhållsbidragen regleras vid en eventuell separation?

Det är också viktigt att vara tydlig och konkret i avtalet. Ju mer specifika instruktioner och avtal man inkluderar, desto lättare blir det att lösa eventuella konflikter i framtiden. Genom att använda vår onlinetjänst för avtalshantering kan man vara säker på att man inte har missat några viktiga punkter eller detaljer i avtalet. På den här sidan finns det exempel på situationer som kan uppstå när det är bra att ha ett avtal.

Vad krävs enligt lagboken

Vad krävs för att ett samboavtal ska vara giltigt?

För att ett samboavtal ska vara giltigt och juridiskt bindande måste det uppfylla vissa kriterier. Det är viktigt att följande fyra punkter beaktas:

 1. Avtalet måste vara skriftligt och undertecknat av båda parter.
 2. Båda parterna måste ha fått möjlighet att läsa och förstå avtalet innan det undertecknas.
 3. Avtalet får inte innehålla några orimliga eller orättvisa villkor som strider mot svensk lag.
 4. Båda parterna måste vara myndiga och vid sina sinnens fulla bruk vid avtalets upprättande.

Om alla dessa punkter uppfylls kan man vara säker på att avtalet är giltigt och juridiskt bindande.

Sammanfattningsvis

Att skriva ett samboavtal är ett viktigt steg för att skydda sig själv och sin partner i framtiden. Genom att använda avtalshantering.nu kan man skapa ett juridiskt bindande avtal på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Genom att inkludera viktiga punkter som gemensamma kostnader, boende, egendom, arv och vårdnad i avtalet kan man undvika framtida konflikter och problem. Genom att följa de krav som ställs för att avtalet ska vara giltigt och juridiskt bindande kan man vara säker på att avtalet är giltigt och skyddar både en själv och sin partner.

Vi erbjuder en smidig och prisvärd lösning för alla som vill upprätta samboavtal utan att behöva anlita en advokat eller ha några juridiska förkunskaper. Genom att använda plattformen kan man vara säker på att avtalet uppfyller alla krav som ställs för att det ska vara juridiskt bindande.

När man skriver ett samboavtal är det viktigt att tänka igenom alla relevanta frågor och inkludera dem i avtalet. Genom att använda vår e-tjänst kan man vara säker på att man inte missar några viktiga punkter eller detaljer. Plattformen erbjuder även guider och mallar som hjälper en att skräddarsy avtalet efter ens specifika situation.

För att ett samboavtal ska vara giltigt och juridiskt bindande måste det uppfylla vissa kriterier. Det är viktigt att följa alla krav som ställs för att undvika att avtalet ogiltigförklaras. Genom att använda vår digitala tjänst för avtalshantering kan man vara säker på att avtalet uppfyller alla krav och är juridiskt bindande.

Samboavtal är en viktig del av att skydda sig själv och sin partner i framtiden. Genom att använda avalshantering.nu kan man skapa ett giltigt och omfattande avtal på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Skriv sambovavtal här idag!

I vår digitala avtalshanteringstjänst upprättar du ett samboavtal på bara några minuter genom att svara på olika frågor i ett formulär, och utan att några juridiska förkunskaper behövs.

Gå vidare till avtalstjänsten »