Hoppa till innehåll

Bodelning – så här fungerar det

Bodelning och bodelningsavtal

Att skiljas åt efter ett långt äktenskap, partnerskap eller när ett samboförhållande tagit slut kan vara en tung och känslomässig process. Att då behöva gå igenom och dela upp all egendom som kanske gemensamt har förvärvats, eller var för sig tagit med sig in i äktenskapet eller samboförhållandet gör inte processen lättare. Under sådana här separationsprocesser kan det ofta vara svårt, ibland omöjligt att i samråd och med samsyn bestämma vilken egendom som var och en ska ha. Därför finns det lagar som reglerar att bodelningar sker på ett rättvist och rättssäkert sätt.

Vad är bodelning?

Den exakta benämningen är att en bodelning är en uppdelning eller fördelning av makars, registrerade partners eller sambos tillgångar. Grundregeln är att tillgångar och skulder ska delas lika. Om någons värde överstiger den andres andel så ska denne kompenseras med egendom eller pengar som motsvarar mellanskillnaden. Om ni kan komma överens så kan ni ta hjälp av en jurist eller advokat som kan hjälpa er att komma tillrätta med uppdelningen av egendom. I annat fall kan tingsrätten utse en bodelningsförättare som då kommer att fatta besluten åt er. Detta kan ni läsa mer om lite längre ner i det här inlägget.

Par läser om bodelning

Vem omfattas av bodelning?

Bodelning gäller för:

 • Makar, det vill säga de som ingått äktenskap.
 • Sambor, den du är tillsammans med och som du också har flyttat ihop med.
 • Registrerat partnerskap, vilket i detta sammanhang betyder samkönade äktenskap i de fall då lagstiftningen inte likställer dessa med äktenskap.

Ha koll på detta om ni endast delar boende:

Det där med att vara sambos kan vara lite otydligt. Om jag bor ihop med en kompis och vi delar på hyran och ibland så köper vi lite mat ihop och vi har också köpt ett vardagsrumsbord tillsammans eftersom vi båda nyttjar vardagsrummet. Är det då att betrakta som ett samboförhållande? Det korta svaret är Ja, därför att man per juridisk definition bor ihop och har haft exempel på gemensamma investeringar och delat på kostnader i form av hyra. Vad man kan göra är att skriva avtal om vad som ska gälla ifall man flyttar isär, även när man är kompisar och inte har något förhållande så att säga. I vår e-tjänst kan ni snabbt och enkelt upprätta ett sådant avtal där ni kan avtala om att viss egendom inte skall ingå i en bodelning. Ett sådant avtal behöver varken bevittnas eller registreas hos Skatteverket eller annan myndighet.

För gifta och registrerat parnterskap

Det finns tydligar lagar och regler att följa gällande bodelning vid skilsmässa. Direkt efter att ansökan om äktenskapsskillnad blivit inlämnad till tingsrätten kan bodelningen påbörjas.

I ett äktenskap äger man sin egendom och svarar för sina egna skulder. Utgångspunkten är att all egendom är giftorättsgods om inget annat har avtalats mellan makarna, blivande makar eller registrerade partners. Med giftorättsgods menas egendom som kommer att delas lika mellan de båda. Egendom kan göras till enskild egendom genom äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev.

Något som är viktigt att ha koll på vid skilsmässas är den så kallade brytpunkten. Det är alltså den dag som er ansökan om skilsmässa blivit registrerad hos tingsrätten. Brytpunkten får en betydelse därför att det är från den dagen som ägande och värdering av all egendom kommer att utgån från och beräknas på.

För sambo

När två sambor vill seperara så är reglerna inte lika hårda som vid skilsmässa. När ett samboförhållande upphör ska bodelning göras utifrån egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. Det första man ska tänka på är att man inte är tvingad till att göra detta. Är man överens så kan man dela upp bostad och gemensamt bohag så som det behagar. Men skulle någon ångra sig så har man upp till 1 år på sig från den dagen man separerarde att åberopa bodelning.

Bouppdelning vid samboförhållandets upphörande kan endast omfatta bostad och bohag!

Det som är underlättande när två sambor ska separera är det inte lika hårda regler som vid skilsmässa. En bodelning görs för att dela upp den gemensamma egendom ni köpt för gemensamt bruk under ert samboförhållande.

Man behöver inte bodela, men vill man göra det har man rätt att kräva det inom 1 år från det att förhållandet upplöstes. Om man väljer att boldela så omfattas man av sambolagen, som du kan läsa mer om lite längre ner på sidan.

Grunden i sambolagen är att all samboegendom som införskaffats för gemensam användning ska delas lika mellan parterna. Det som ni köpt innan ni blev sambor ingår inte i en bodelning. Om den ena partnern köper och betalar för en större andel av den gemensamma samboegendomen, kan man avtala bort sambolagen med ett samboavtal som är ett skriftligt avtal signerat av båda parter.

I ett samboavtal kan man fördela om en bostad som köpts för att bo tillsammans i och ägodelar till hemmet som är avsedda för gemensamt bruk.

Om du vill ett samboavtal så kan du göra det helt själv här i vår e-tjänst . Att vara sin egen jurist är det smarta och kostnadsbesparande sättet!

När inträffar en bodelning?

Bodelning kan normalt göras i följande situationer:

 • vid en skilsmässa
 • under tiden man är gift
 • när ett samboförhållande upphör
 • när sambos gifter sig och blir till äkta make och maka
 • när man fortfarande är gift
 • när någon i paret dör

Vid bodelning gäller samma regler för registrerade partner som för makar!

Bodela själva

Ni kan själva bodela. Om bodelningen ska göras vid en skilsmässa är utgångspunkten vilka egendomar ni hade den dag som tingsrätten tog emot er ansökan om äktenskapsskillnad.

Frivillig bodelning genom gåva

På frivillig grund kan bodelningar också göras under pågående äktenskap. Detta brukar göras genom att egendom överlåtes som gåva som sätts samman i ett gåvobrev, där man definerar vad som ska ges bort och vilka villkor som ska gälla för överlåtelsen. Gåvobrev är något som ni upprätta på egen hand i vår avtalstjänst online, utan att någon av er har några juridiska förkunskaper. Vill ni skriva gåvobrev klickar ni här för att gå vidare till e-tjänsten för gåvobrev.

Tips: eftersom det inte finns någon gåvoskatt så är det vanligt att man under pågående äktenskap överlåter egendom, bostad och bohag genom gåva istället.

samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, skall på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Man behöver inte göra en bodelning, men vill man göra det har man rätt att kräva det inom 1 år från det att förhållandet upplöstes. Om man gör en bodelning omfattas man av sambolagen.

För de som ingått ett samboförhållande inträffar det när samboförhållandet upphör eller om man gifter sig, vilket då innebär att man inte längre är sambor utan äkta makar!

Tänk på följande:

Det är alltså inget som infaller per automatik när sambor separerar, men för de som är i färd med att skilja sig är bodelningen obligatorisk!

Vad klassas som egendom?

När det kommer att handla om vad som kan bodelas så finns det några huvdsakliga termer att ha koll på. Tänk också på att sådant som du äger är din enskilda egendom och sådant som ägs tillsammans är er gemensamma egendom.

Enskild och gemensam egendom

Egendom är sådant som du och din respektive äger. Det kan vara sådant som ni äger gemensamt, eller var för sig. En sak kan vara alltifrån ett bord, en vas till en bil, ja till och med personliga saker som smycken som man ärvt från sin mor eller far utgör egendom. Men det är inte bara saker som räknas som egendom. Pengar på bankkonton räknas som egendom. Landägor, tomtmark, fastigheter, bostadsrätter likaså.

Företag som egendom

Även företag kan vara egendom, men här skiljer det sig mellan gifta och sambor. I en bodelning mellan sambor kan endast bostad och bohag bodelas, vilket ett företag oavsett bolagsform inte är något utav. Däremot i en äktenskapsskillnad är enskild firma och aktier i ett bolag och andra typer av värdepapper att betrakta som egendom. Så en enskild firma, och tillgångarna som hör till, ingår i en bodelning och delas lika mellan makarna vid en skilsmässa om ni inte skrivit äktenskapsförord. Detsamma gäller aktier i ett aktiebolag. – Den ena maken måste då lösa ut sin partner för att fortsätta att äga bolaget.

Lagarna som gäller

Beroende på om man är gift, registrerade partners eller sambo så gäller olika lagar och regler.

Äktenskapsbalken för gifta och registrerade partnerskap

Äktenskapsbalken är en svensk lag som reglerar äktenskap och är indelad i fyra avdelningar:

 1. Allmänna bestämmelser
 2. Äktenskaps ingående och upplösning
 3. Makars ekonomiska förhållanden
 4. Rättegångsbestämmelser

Äktenskapsbalken är ganska omfattande och för dig som vill läsa mer om den här lagen så rekommenderas det att gå direkt till lagsidan för denna lag.

Sambolagen reglerar vad som gäller under och efter samboförhållanden

Sambolagen (2003:376) är en lag som reglerar vissa ägandeförhållanden mellan sambor i Sverige. Den är vanligtvis till för att reglera vad som ska hända med bostad och bohag när samboförhållandet upphör, till exempel när den ena flyttar eller dör. Sambolagen gäller bara för dem som inte är gifta eller registrerade partner.

Här kan du läsa mer om sambolagen.

En bodelningsförrättare i arbete

Så här går en bodelning till

För att påbörja en bodelning måste en av parterna begära att ni ska göra en. Är ni överens kan ni göra bodelningen själva. Kan ni inte komma överens eller om ni vill ha hjälp av en expert kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Även om reglerna för en bodelning skiljer sig åt beroende på vilket förhållande parterna har, finns det alltid några steg som ingår.

 1. Bouppteckning
  För att veta vilket värde er gemensamma egendom har kan det vara bra att göra en bouppteckning som visar vilka tillgångar du respektive din partner har, vad de är värda, om några tillgångar är enskild egendom, om ni har några skulder samt om dessa är kopplade till den enskilda egendomen. Bouppteckningen ska göras utifrån de egendomsförhållanden som förelåg vid tidpunkten för ansökan om skilsmässa, när ni avslutade samboförhållandet eller vid dödsfallet. Men ni kan också göra en förteckning av tillgångar och skulder direkt i bodelningshandlingen.
 2. beräkna andelar
  Utifrån bouppteckningen ska ni värdera era tillgångar och skulder. I de allra flesta fall är regeln att ni ska dela den egendom som ingår i bodelningen lika mellan er efter att eventuella skulder har räknats bort. Har ert äktenskap eller samboförhållande varit kortvarigt, alltså under fem år, kan det göras ett undantag som då kallas jämkning.
 3. lottläggning
  Nu ska ni bestämma vem som ska få vad, alltså hur tillgångarna ska fördelas mellan er utifrån era önskemål och det beräknade värdet.
 4. skriva bodelningsavtal
  Sista steget är att skriva ett avtal som fastställer bodelningen och lottläggningen, detta är ett så kallat bodelningsavtal. Eftersom ni delar upp egendomen på valfritt sätt kan det hända att den ena parten måste betala den andra pengar för att fördelningen ska bli helt lika.
 5. Anmäl bodelningen till Skatteverket
  Skatteverket ansvarar för att registrera bodelningshandlingar och anmälningar om bodelning. Anmälan ska innehålla något i stil med att ni ”härmed ansöker om bodelning”, era fullständiga personnummer och era underskrifter.

Ta hjälp av en jurist, advokat eller bodelningsförrättare

I händelse av att man inte kommer överens om hur egendomen ska delas sinsemellan så kan man ta hjälp utifrån. Det finns olika vägar att välja här.

Prova med en advokat, jurist eller någon ni känner väl

Det första som bör prövas är ta in en person som båda känner väl sedan tidigare och som kan hjälpa till att dela upp egendomen mellan makarna eller de som nu väljer att avsluta sitt registrerade partnerskap. Om det inte fungerar så kan man kontakta en jurist eller advokat som kan träda in och fördela egendomen på ett neutralt och juridiskt korrekt sätt.

Bodelningsförrättare som sista lösning

Om inte det heller fungerar så är det sista alternativet att låta en så kallad bodelningsförättare träda in. En sådan tillsättning kan endast tingsrätten göra och då krävs det först att ni lämnar i en ansökan inkommer till tingsrätten. Det går att föreslå vem som ska utses till bodelningsförättare, förutsatt att den som fått förfrågan tack ja till uppdraget, annars så tillsätter tingsrätten en person, oftast en advokat.

Så här går bodelningsförättningsprocessen till

Bodelningsförrättaren börjar vanligtvis med att inkalla parterna till ett möte där det diskuteras vilka möjligheter det finns att komma överens om en bodelning. Parterna ska därefter inkomma med information om egendom som skall bodelas. Därfefter sammanställer bodelningsförrättaren allt i ett förslag till bodelning, en så kallad bodelningshandling som partnerna först får gå igenom innan den lämnas in till tingsrätten. Man har sedan fyra veckor på sig att överklaga bodelningsförrättarens förslag till bodelning innan den vinner laga kraft.

Ersättning och fördelning av kostnaden

Bodelningförrättarens arvode betalas med hälften var av parterna men förrättaren kan besluta om annan fördelning om exempelvis en av parterna försvårat bodelningen. Du har möjlighet att ansöka om ersättningsgaranti från staten. Detta görs hos tingsrätten och du kan få ersättningsgaranti för fem timmars arbete.