Hoppa till innehåll

En komplett guide för att skriva gåvobrev pengar

Svenska sedlar

Att ge bort pengar som gåva kan vara en betydelsefull handling.

För att säkerställa att gåvan överförs korrekt och att alla juridiska aspekter är korrekta kan det vara en bra idé att upprätta en juridisk handling i form av ett gåvobrev.

I den här guiden kommer vi att förklara allt du behöver veta om att skriva ett gåvobrev när du ska ge bort pengar i gåva.

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är ett juridiskt dokument som används för att överföra äganderätt till en gåva, såsom pengar, fastigheter, eller lös egendom, från givaren till mottagaren.

Det finns vissa krav och villkor som måste uppfyllas för att gåvobrevet ska anses juridiskt giltigt.

När behövs ett gåvobrev för gåva av pengar?

Att avgöra när ett gåvobrev är nödvändigt eller bara rekommenderat när det gäller att ge pengar i gåva kan vara avgörande för att säkerställa en smidig överföring av gåvan.

Här är en mer detaljerad genomgång av olika situationer och faktorer att beakta när du överväger att upprätta gåvobrev för stora såväl som små belopp.

Gåvans storlek

Oavsett om du ger bort en större eller mindre summa så är det klokt att upprätta ett gåvobrev. Detta hjälper till att undvika tvister och ger både givare och mottagare en tydlig dokumentation över överföringen och de eventuella betingelser som gäller för gåvan.

Förskott på arv

Om du vill ge bort en pengagåva som ska betraktas som förskott på arv, är det viktigt att upprätta gåvobrev.

I detta fall behöver gåvobrevet klargöra att gåvan är avsett att vara förskott på arv, så att det tas i beaktande vid framtida arvsskiften och fördelningen av kvarlåtenskapen.

Gåva med villkor

Om pengagåvan har specifika villkor, exempelvis att den ska användas för ett visst ändamål eller överföras vid en viss tidpunkt, är det viktigt att upprätta ett gåvobrev.

Detta dokumenterar villkoren och säkerställer att båda parter är medvetna om och överens om varje villkor.

Släktingar ingår avtal med varandra

Gåva mellan nära släktingar eller vänner

ven om det kanske inte alltid är juridiskt nödvändigt att upprätta ett gåvobrev när du ger bort pengar till nära släktingar eller vänner, kan det vara en bra idé att skriva ett gåvobrev ändå. Ett gåvobrev skapar tydlighet kring överföringen och kan bidra till att förebygga eventuella framtida tvister eller missförstånd.

Gåva till en organisation eller stiftelse

När du ger bort pengar till en organisation eller stiftelse, kan det vara lämpligt att upprätta gåvobrev, särskilt om det finns specifika villkor för användningen av pengarna.

Ett gåvobrev kan hjälpa till att säkerställa att pengarna används i enlighet med dina önskemål och att organisationen eller stiftelsen följer de angivna villkoren.

Förskott på arv

Att ge bort kontanter eller en gåva kan ibland ses som ett förskott på arv. Det innebär att givaren överför en del av sitt arv till mottagaren i förtid. För att undvika framtida tvister mellan arvingar kan det vara klokt att upprätta ett gåvobrev som förtydligar att gåvan ska utgöra ett förskott på arvet.

Ge bort en större summa

När du efterskänker en stort belopp som gåva är det verkligen viktigt att upprätta ett tydligt gåvobrev som specificerar givare, mottagare, summa och eventuella betingelser .

Tänk på skattekrav och avgifter som kan vara kopplade till överföringen, och överväg att konsultera en jurist eller skatteexpert för att säkerställa att alla juridiska krav uppfylls.

Om det är viktigt att gåvan är mottagarens enskilda egendom, bör detta anges i gåvobrevet för att undvika framtida bodelningsproblem.

Gåvobrev för enskild egendom

Om givaren vill att gåvan ska utgöra mottagarens enskilda egendom, till exempel i händelse av en framtida bodelning, är det viktigt att ange detta i gåvobrevet.

Detta kan vara särskilt relevant när man ger bort en fastighet eller lös egendom av större värde.

Sedlar ges bort

Hur man gör för att upprätta gåvobrev

När du bestämt dig för att ge bort pengar eller en gåva av större värde är det viktigt att upprätta gåvobrev. Här är några steg att följa:

 1. Samla information om givaren, mottagaren och gåvan
 2. Fundera på eventuella villkor och bestämmelser som ska gälla för gåvan
 3. Skriv ner alla detaljer i gåvobrevet
 4. Underteckna gåvobrevet tillsammans med givaren och mottagaren
 5. Förvara gåvobrevet på en säker plats

Exempel på hur man skriver ett gåvobrev

När du ska skriva ett gåvobrev finns det flera metoder att välja mellan. Här presenteras några exempel för att hjälpa dig att hitta den metod som passar dig bäst:

 1. Använd en mall: Du kan hitta färdiga mallar för gåvobrev på nätet eller hos en jurist. Anpassa mallen efter dina behov och se till att den innehåller all nödvändig information om givare, mottagare, gåvan och eventuella betingelser.
 2. Skriva gåvobrevet själv: Om du känner dig bekväm med att skriva gåvobrevet på egen hand, kan du göra det. Se till att du inkluderar alla viktiga detaljer, såsom givarens och mottagarens namn, gåvans storlek, överföringsdatum och eventuella betingelser kopplade till gåvan. I den här artikeln kan du läsa mer om hur du upprättar gåvobrev själv.
 3. Använda en digital onlinetjänst: En annan metod är att använda en digital onlinetjänst, såsom Avtalshantering.nu, som hjälper dig att skapa ett gåvobrev genom att fylla i nödvändig information i en användarvänlig plattform. Denna tjänst är praktisk och effektiv, eftersom den snabbt kan generera ett juridiskt giltigt gåvobrev som är anpassat efter dina önskemål.
 4. Konsultera en jurist: Om du är osäker på hur du ska skriva ett gåvobrev eller om du vill försäkra dig om att det uppfyller alla juridiska krav, kan det vara en bra idé att anlita en jurist. Juristen kan hjälpa dig att utforma gåvobrevet och ge råd om eventuella skattekrav eller andra juridiska aspekter kopplade till gåvan.

Oavsett vilken metod du väljer är det viktigt att gåvobrevet är tydligt, korrekt och uppfyller alla nödvändiga juridiska krav för att säkerställa en smidig överföring av gåvan.

Juridiska krav och formkrav för gåvobrev

För att ett gåvobrev ska vara juridiskt bindande och giltigt måste det uppfylla vissa juridiska krav och formkrav. Här är några av de viktigaste aspekterna att tänka på:

Upprätta alltid skriftligt dokument

Ett gåvobrev ska vara skriftligt upprättat och undertecknat av både givaren och mottagaren.

Detta skapar en tydlig dokumentation av gåvan och dess villkor, vilket kan vara användbart vid eventuella framtida tvister eller missförstånd.

Datum och signaturer är ett krav

Inkludera datumet för gåvan och se till att både givaren och mottagaren undertecknar gåvobrevet. Detta kan bidra till att bevisa gåvans giltighet vid behov.

Beskriv gåvan så tydligt som möjligt

Gåvobrevet ska innehålla en klar och tydlig beskrivning av gåvan, inklusive dess värde och eventuella specifika egenskaper. Detta är särskilt viktigt om gåvan är en fastighet eller lös egendom av större värde.

Komplettera med Detaljerad information

Inkludera så mycket information som möjligt om gåvan, såsom dess värde, beskrivning, och eventuella unika egenskaper. Detta kan bidra till att förhindra tvister och missförstånd i framtiden.

Lägg till villkor och bestämmelser

Om det finns särskilda villkor eller bestämmelser som gäller för gåvan, bör dessa anges tydligt i gåvobrevet. Exempelvis om gåvan ska utgöra förskott på arv, eller om den ska vara mottagarens enskilda egendom.

Glöm inte att ange specifika krav

Var noga med att inkludera alla specifika krav eller önskemål från givaren när det gäller gåvan och dess överföring. Detta kan bidra till att förhindra framtida tvister och säkerställa att gåvan överförs enligt givarens intentioner.

Vanliga frågor om gåvobrev

Här är några vanliga frågor och svar om gåvobrev och att ge bort pengar:

Behöver jag alltid skriva ett gåvobrev när jag ger pengar i form av gåva?

Nej, det krävs inte alltid ett gåvobrev när du ger pengar som gåva. Det kan dock vara en bra idé att skriva ett gåvobrev när du ger bort större summor, fastigheter, eller lös egendom av större värde, för att säkerställa att överföringen sker korrekt och enligt dina önskemål.

Kan jag ångra en gåva efter att ha skrivit ett gåvobrev?

I de flesta fall är en gåva som överlåtits genom ett gåvobrev juridiskt bindande och kan inte ångras av givaren.

Det finns dock undantag, till exempel om gåvan är villkorad och villkoren inte uppfylls, eller om det finns bevis för att gåvobrevet skapades under påtryckningar eller bedrägeri.

Om du är osäker på dina rättigheter som givare eller mottagare av en gåva, kan det vara klokt att konsultera en juridisk expert.

Är det verkligen lagligt att skriva ett gåvobrev i en onlinetjänst?

I Sverige, till exempel, finns det inget specifikt krav på att använda en viss tjänst eller plattform för att skapa ett gåvobrev. Det viktiga är att gåvobrevet uppfyller de formella kraven enligt svensk lag, såsom att det ska vara skriftligt, tydligt ange givarens och mottagarens identiteter, beskriva gåvan och eventuella villkor, samt vara undertecknat av både givare och mottagare.

Innan du använder en onlinetjänst för att upprätta ett gåvobrev, bör du göra en noggrann undersökning av tjänsten för att säkerställa att den är pålitlig och genererar juridiskt korrekta dokument.

Om du är osäker på om ett gåvobrev som upprättats online är juridiskt giltigt, rekommenderas det att konsultera en jurist med erfarenhet av gåvor och gåvobrev.

Om du bestämt dig för använda en e-tjänst för framtagande av gåvobrev kan du göra ditt gåvobrev här i vår smidiga och säkra e-tjänst.

Fördelar med att använda en onlinetjänst

 • Bekvämlighet: Onlinetjänster är ofta lättillgängliga och kan användas när som helst, vilket gör det enkelt och bekvämt att skapa ett gåvobrev.
 • Kostnadseffektivitet: Att använda en onlinetjänst för att skapa ett gåvobrev kan vara billigare än att anlita en jurist för att göra det åt dig.
 • Anpassningsbarhet: Vissa onlinetjänster kan erbjuda anpassningsbara mallar och verktyg som hjälper dig att skapa ett gåvobrev som passar dina specifika behov och önskemål.
 • Snabbhet: Onlinetjänster kan ofta generera ett gåvobrev snabbt, vilket kan vara användbart om du behöver det snabbt.

Nackdelarna med onlinebaserade avtalstjänster

 • Juridisk korrekthet: Beroende på tjänsten och dess kvalitet kan det finnas en risk att gåvobrevet inte uppfyller alla juridiska krav i din jurisdiktion, vilket kan leda till ogiltighet eller tvister.
 • Personlig rådgivning: En onlinetjänst kan inte ge dig samma personliga rådgivning och anpassning som en jurist kan. Det innebär att du kanske inte får den bästa lösningen för din specifika situation.
 • Sekretess och säkerhet: Användning av en onlinetjänst kan innebära risker för sekretess och säkerhet, eftersom din personliga information och dokument kan lagras eller överföras elektroniskt.
 • Missförstånd och misstag: Om du inte är bekant med juridiska termer och processer kan det vara lätt att göra misstag eller missförstå kraven när du skapar ett gåvobrev online.

Måste jag betala skatt på en gåva?

I Sverige är gåvor skattefria för mottagaren, oavsett om det rör sig om pengar, fastigheter eller lös egendom.

Detta gäller både gåvor mellan privatpersoner och gåvor från företag till privatpersoner.

Dock kan det finnas skattekonsekvenser för givaren, särskilt om gåvan är en fastighet.

Det är därför viktigt att konsultera en skatteexpert innan du ger bort en fastighet eller andra värdefulla tillgångar.

Sammanfattningsvis – tänk på detta

Att skriva ett gåvobrev när man ger bort större eller mindre summor eller värdefulla tillgångar är en viktig del av processen för att säkerställa att gåvan överförs korrekt och enligt dina önskemål.

Genom att följa denna guide och inkludera alla nödvändiga detaljer och juridiska krav i gåvobrevet kan du undvika framtida tvister och missförstånd.

Tänk på att konsultera en juridisk kompetens om du är osäker på några aspekter av gåvobrevet eller gåvans skattekonsekvenser.

Oavsett om det handlar om förskott på arv, att upprätta ett gåvobrev eller att ge bort en fastighet, är det viktigt att ha en klar och tydlig process för att säkerställa att gåvan överförs på ett korrekt och juridiskt giltigt sätt.

På riksdagens hemsida finns det information om Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva som är den lag som gåvor omfattas av.

Kontakta oss om du behöver hjälp

Vi är här för att hjälpa dig genom processen och se till att dina gåvor överförs enligt dina önskemål. Maila till oss på info@avtalshantering.nu om du vill veta mer eller har frågor.